Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi

Bo'lim boshlig'i: Jurayev Davron Aslonqulovich